รายงานผลการแข่งขัน Toy r'us ครับ Print
Written by ThailandCUBE Team   
Saturday, 08 November 2008 10:02

ผลการแข่งขัน

 Country

 Name

 Result Detials

 1

 2

 3

 4

 5

 Avg

 Thailand

 Kittikorn Tangsucharittham

 13.36

15.46

15.46 

16.80 

12.96 

14.76 

 Macua

 O Cho Lok

13.46 

19.50 

15.59

14.91 

 16.00

 15.50

 Hong Kong

 Yi Wei

 15.86

 16.61

 18.21

 18.66

 20.43

 17.83

 Singapore

 Hoe Tze Han

 13.91

 14.86

 12.56

 20.83

 14.58

 14.45

 Taiwan

 Wu Kwo Hau

 13.43

 12.86

 14.08

 11.08

 17.46

 13.46

 Philippines

 Chia Weilu

 16.58

 15.81

 18.42

 14.80

 18.65

 16.94

 Malaysia

 Chong Theng Yee

 18.40

 20.46

 28.71

 20.21

18.65 

 19.77

 

Last Updated ( Tuesday, 16 December 2008 01:06 )
 
Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery